Landbrug

Nygård og Pilegård – i alt 280 ha

[metaslider id=580]

Pilegård

Pilegård er der hvor familie Nielsen bor, og hvor gårdbutikken findes. Her er der mulighed for at købe lækkert kalvekød.
På Pilegård er der i 03/04 opført en slagtesvinestald med 1008 stipladser. Stalden er en V-stald også kaldet en velfærdsstald, hvor grisene har et udendørsareal, de frit kan benytte sig af samt et indendørsareal. Hvert år produceres der 3200 bornholmergrise, som er en bornholmsk velfærdsgris. Grisene fodres med byg og hvede, som er dyrket på egne marker samt indkøb af tilskudsfoder.

Nygård

Nygård er basen for vores daglige drift. På Nygård har vi i 2012 omlagt mælkeproduktionen til slagtekalveproduktion, hvor vi har udnyttet de eksisterende bygninger til opstaldning af kalve i alle størrelser. I 2014 udvidede vi med en ny lade, med plads til 230 kalve, værksted og kornopbevaring.
Der er opstaldet omring 700 kalve, fra 14 dage gamle til 12 måneder.
På Nygård findes der også to dejlige ferielejligheder, som der udlejes hele året rundt, men specielt i højsæsonen, er der tit turister på besøg, som kan få et godt indblik i hverdagen på bondegården.

Planteavl

På de 2 gårde drives ialt 280 ha, hvoraf de 40 er forpagtet. Der rådes over en effektiv og moderne maskinpark, således at mest muligt arbejde kan udføres selv. Derudover udfører vi en smule maskinstationsarbejde.
Filosofien i virksomheden er at producere så meget foder som muligt selv for at sikre den optimale foderkvalitet til dyrene.
Der dyrkes hvede, byg, ærter, rug, majs og raps.